• BEN501_BentolHandjpg

BENTOL HAND dezinfekcija za ruke 5 lit

  • Dostupnost:
  • Dostupno
  • 35KM

  • Bez PDV 35KM
- +

BENTOL HAND dezinfekcija za ruke 5 lit

Tekuće dezinfekcijsko sredstvo Bentol hand, brzo i učinkovito uništava viruse. Djeluje i protiv virusa Corona. Redovitom primjenom spriječavamo širenje infekcije.
Sadrži aktivnu tvar etanol (80%),
djeluje protiv virusa s ovojnicama
glicerin, vlaži kožu i daje joj osjećaj mekoće. Zato je prikladan za čestu upotrebu.
Volumen: 5000ml
Sadrži aktivnu tvar: etanol (800 ml/l)
Uporaba: Dezinfekcija ruku. Prljave ruke se peru i suše. Proizvod u nerazrijeđenom obliku se nanosi na ruke i pažljivo utrlja u kožu, vrhove prstiju i između prstiju dok etanol ne ispari.
Jedan nanos (3ml) pustiti da djeluje 1 minutu.
„Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.“

DEKLARACIJA:

VRSTA BIOCIDNOG PRIPRAVKA 1. KLASA Biocidni
proizvodi za osobnu higijenu ljudi. Klasa:
UP/I-543-04/20-05/527 Ur. broj: 534-07-1/4-20-2

UPUTE ZA UPOTREBU: Na čiste i suhe dlanove nanosi se u

nerazrijeđenom obliku i pažljivo utrlja, vrhove prstiju i između
prstiju dok alkohol ne ispari. Ostavite da djeluje 1 minutu.

SASTAV: Etanol (800,0 ml/l; 80%), voda, vodikov peroksid i

glicerin

UPUTA ZA SIGURAN RAD: Za vrijeme rada ne jesti,

piti i pušiti. Prije odmora i nakon rada oprati ruke sa sapunom
i mnogo vode. Onečišćenu odjeću odmah skinuti. Ne udisati
isparenja. Dobro prozračivanje radnog prostora. Slobodan i
brzi pristup do svježe tekuće vode zbog obavljanja
dekontaminacije. Detaljnije upute za siguran rad pogledati u
Sigurnosno tehničkom listu. UPUTE ZA SKLADIŠTENJE:
Skladištiti samo u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na
suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu.

UPOZORENJE: H225 Lako zapaljiva tekućina i para. P102

Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline,
vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora
paljenja. Ne pušiti. P233 Čuvati u dobro zatvorenom
spremniku. P240 Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za
prihvat kemikalije. P241 Rabiti [električnu/ ventilacijsku/
rasvjetnu/...] opremu koja neće izazvati eksploziju. P280
Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oci/zašti -
tu za lice. P303+P361+P353 U SLUCAJU DODIRA S KOŽOM
(ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu
vodom [ili tuširanjem]. P403+P235 Skladištiti na dobro
prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P501 Odložiti
sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

UPUTA ZA SIGURAN RAD: Zaštitna radna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN ISO 13688); zaštitna obuća koja obuhvaća cijelo stopalo (HRN EN 13832). Zaštitne naočale ili štitnik za oči / lice (HRN EN 166), Zaštitne rukavice (HRN EN 374). Materijal: etil-vinil alkohol laminat (EVAL) ili butilna guma (vrijeme prodora > 480 min); nitrilna guma ili neopren (vrijeme prodora 10 < 480 min). U slučaju nedovoljne ventilacije nosite zaštitu dišnog sustava. Nosite odgovarajući respiratorni respirator (SIST EN 136: 1998 / AC: 2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387: 2004 + A1: 2008).Simptomi otrovanja: Izaziva mučninu, vrtoglavicu, glavobolju, pospanost. Nakon dodira s kožomKorištenjem prevelikih količina može uzrokovati crvenilo, svrbež i pucanje kože kod preosjetljivih ljudi. Nakon dodira s očima može doći do crvenila, bol, suzenja. Nakon gutanja može doći do mučnine, povraćanje Upute za pružanje prve pomoći: Nakon udisanja osobu izvesti na svježi zrak, umiriti i utopliti. Nakon dodira s kožom odmah skinuti svu kontaminiranu odjeću te ispirati s puno tekuće vode i sapunom. Nakon dodira s očima Čistim prstima razmaknuti kapke i laganim mlazom vode ispirati svako oko naizmjenično u trajanju od 15 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, nastaviti s ispiranjem i zatražiti pomoć liječnika. Nakon gutanja NE poticati povraćanje. Temeljito isprati usta s vodom i popiti 1 do 2 (2,5-3 dl)čaše vode. Osobu odmah odvesti u bolnicu i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. Ako su simptomi nakon pružanja prve pomoći i dalje prisutni, zatražiti pomoć liječnika. Ništa ne davati na usta osobi u nesvjesnom stanju. Liječniku pokazati naljepnicu s ovog proizvoda ili Sigurnosno-tehnički list. Kod slučajnog ispuštanja: U slučaju nezgode otkloniti izvor onečišćenja, spriječiti daljnje rasipanje proizvoda kanalizaciju prekrivanjem slivnika. Prekriti plastičnom folijom kako bi se izbjeglo raznošenje vjetrom. Rasuti proizvod mehanički pokupiti ili usisati i odložiti u spremnike za odlaganje opasnog otpada, koji se mogu čvrsto zatvoriti. 

Količina: 5000 ml
Serijski broj: 20230608
Rok upotrebe: 3. 7. 2023
Distributer: BENT excellent
d.o.o. Zagreb, Škorpikova
14b,
t/f: +385 1 34 61 111,
www.bent.hr
Zemlja podrijetla: Slovenija

EAN kod: 3831048456521
Mjerna jedinica: KOM
Težina (neto): 5 kg
Težina (bruto): 5 kg

Napiši recenziju

Note: HTML is not translated!
    Loš           Dobar
Varnostno preverjanje (Google reCAPTCHA)

Oznake:BENTOL, HAND, dezinfekcija, za, ruke, 5, lit, Osobna, higijena, i, dezinfekcija

Slični proizvodi

Tel: +387 33 473 927
Radno vrijeme: ponedeljeka - petka8.00 – 16.00h