Čistoća u prehrambenoj industriji

U prehrambenoj industriji čistoća je izuzetno važna. Uz brigu o čistoći, morate paziti i na ispravan odabir posuđa za čišćenje koje može doći u kontakt s hranom. Oprema za čišćenje mora osigurati da dijelovi opreme ne uđu u hranu, npr. boje, čekinje, čekinje, hrđa od opreme za čišćenje.

.                                                         

Za pribor za čišćenje površina, koje su u dodiru s hranom preporuka su četke, koje su rađene s nehrđajućim zakovicama i zalivene, kako bi bili sigurni da se u hrani neće naći dlačice četki ili hrđa. 

Za čišćenja po HACCP-u, nudimo višebojne sisteme čišćenja, kako bi se rizik područno ograničio. 

Zbog sastojaka u prehrambenoj industriji, npr. bjelančevine, škrob, potrebno je paziti na reakcije istih sa sredstvima, kao npr. prekomjerno pjenjenje, začepljenje puta čišćenja, skliski podovi i sl. Zato je potrebno izabrati odgovarajuće sredstvo, kao i mogući dodatni produkt, koji smanjuje reakciju sredstva sa određenim sastojkom.  

Naša sredstva za prehrambenu industriju su certificirana sa strane Robert Koch Instituta u Njemačkoj, odgovornog za kontrolu bolesti i preventivu i s time je centralna referenca za aplikativna istraživanja i sektor javnog zdravstva.

»The Robert Koch Institute (RKI) is the central federal institution responsible for disease control and prevention and is therefore the central federal reference institution for both applied and response-orientated research as well as for the Public Health Sector.« Vir: http://www.rki.de/EN/Content/Institute/institute_node.html

Predlažemo vam, da se prije nacrta čišćenja posavjetujete s ponuđačem sredstava i opreme za čišćenje, jedino ćete tako već na početku optimizirati postupke i troškove sredstava za čišćenje. 

Tel: +387 33 473 927
Radno vrijeme: ponedeljeka - petka 8.00 – 16.00h