Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon 00387 61 488 966    pošta info@bent.ba    facebook youtube
Savjeti
Produkti
list Savjeti

Kako očistiti određenu mrlju?

Kako očistiti određenu površinu?

S obzirom kakva je nečistoća, treba izabrati i pravi postupak, a koji ne smije oštetiti površinu koju čistimo. Za čišćenje su važna četiri faktora, koja čine cjelinu, da bi određenu mrlju očistili. Jednog faktora može biti više, a drugih manje, zavisno s čime raspolažemo. 

Vrijeme čišćenja. Razmišljamo: ako dulje čistimo, površina je čišća. Gdje su sati čišćenja kratki i povezani s najvišim troškovima, trudimo se taj faktor smanjiti pomoću boljih ostalih faktora: 

Temperatura čišćenja: neke nečistoće lakše očistimo s promjenom temperature (ulja i masti, žvakaće gume,..). Temperaturu čišćenja možemo podesiti određenim postupkom strojnog ili ručnog čišćenja.  

Sredstva: S boljim sredstvima lakše ćemo očistiti nečistoću. Kod izbora sredstva pazite, da to izabrano sredstvo ne ošteti površinu.

Mehanika: mehanika pri čišćenju može biti od trljanja krpom, ribanja četkom, abrazivnog odstranjivanja, neke nečistoće možemo s površine smanjiti.

 

Uzimajući u obzir

-specifičnost objekta, kojeg čistite

-mogućih ograničenja glede faktora čišćenja,

-vrste nečistoće

-materijala površine

savjetujemo vam, koji bi postupak čišćenja vama bio najprikladniji, i na podlozi toga i odgovarajuća sredstva, strojeve, odnosno pribor za ručno čišćenje.

 

 

Imate li pitanje, kako nešto određeno očistiti, pitanje nam možete proslijediti na info@bent.hr i naši stručnjaci će se potruditi, za vas potražiti adekvatno riješenje.

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.